پاسخگویی دفتر مجله

از کاربران محترم مجله تقاضا می شود جهت طرح هرگونه سوال و ابهام و یا پیگیری وضعیت مقاله خود از طریق لینک تماس با ما با دفتر نشریه ارتباط برقرار نمایند.

در این راستا خواهشمند است برای مطرح نمودن سوال در مورد یک مقاله خاص، از قسمت نامه به سردبیر در پرونده همان مقاله اقدام نمایید.

 

آدرس و اطلاعات تماس با مجله و افراد مرتبط

 

مدیر مسئول نشریه: دکتر کریم آزالی علمداری

k.azali@azaruniv.ac.ir 

 

 سردبیر نشریه:دکتر معرفت سیاهکوهیان

 m_siahkohianuma.ac.ir 

 

دبیر انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: دکتر جواد مصر آبادی

mesrabadi@azaruniv.ac.ir

 شماره تماس مستقیم  04134327567

شماره داخلی: 2456

 

مدیر هماهنگی نشریات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: مهندس فرید اسمعیلیان ملکی

شماره تماس: 04131452454

 

کارشناس انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: دکتر رضا نصرتی

nosrati_r@yahoo.com

شماره تماس مستقیم : 34327567 041

شماره داخلی: 2457 

 

تلفن دفتر مجله: 04131452485، تلفکس: 04131457534، 
تذکر: تماس تلفنی با شماره تلفن: 04131452485، تنها در ساعات اداری امکان پذیر می باشد.
پست الکترونیک مجله: jassf@azaruniv.ac.ir
 
آدرس پستی
کیلومتر 35 جاده تبریز - آذرشهر، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دفتر مجله مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوزی ورزش. کد پستی 53714-161