دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-103 
4. تاثیر مکمل‌یاری حاد ال-کارنیتین بر عملکرد استقامت در توان و شاخص خستگی مردان جوان ورزشکار

صفحه 29-37

10.22049/jassp.2020.26777.1294

سولماز صمدی کیا؛ معرفت سیاه کوهیان؛ امید یوسفی بیله سوار؛ محمد ابراهیم بهرام