دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. تأثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه

صفحه 1-1

سمیه نظری؛ امین عیسی نژاد؛ بهروز غریب؛ علی قنبری مطلق؛ علی صمدی


4. تاثیر مکمل‌یاری حاد ال-کارنیتین بر عملکرد استقامت در توان و شاخص خستگی مردان جوان ورزشکار

صفحه 4-4

سولماز صمدی کیا؛ معرفت سیاه کوهیان؛ امید یوسفی بیله سوار؛ محمد ابرهیم بهرام