تعداد مقالات: 119
53. اثر حاد فعالیت هوازی فزاینده با دست و پا بر پاسخ ضربان قلب و فشارخون بازیافت در دختران فعال و غیرفعال

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-44

عاطفه حرم باف؛ مسعود نیکبخت؛ عبدالحمید حبیبی


55. تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت سیاه دانه بر پاسخ ورزشی سوپراکسید دیسموتاز و مالون دی آلدئید سرمی در مردان والیبالیست

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 40-46

جواد وکیلی؛ رامین امیرساسان؛ سولماز هاشم پور؛ توحید خانواری


59. تبیین مؤلفه‌های هوش سازمانی(OI) در ادارات ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-33

یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی؛ معصومه اعلمی کشکی


60. اثر مکمل سازی امگا -3 بر سطوح کاسپاز-3 پس از فعالیت مقاومتی حاد در غیرورزشکاران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 40-46

حسن فرجی؛ ابراهیم مهرانی


62. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین ـ 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-52

پروین واعظی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ جواد طلوعی آذر


63. بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-53

احسان صفری تربتی؛ حمید محبی؛ هادی روحانی؛ ابوذر جوربنیان


64. نوع ژنوتیپ آلفا اکتنین-3 و تفاوت های عملکرد ورزشى پسران نوجوان غیرورزشکار ارومیه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-53

فریناز فرخ پور؛ فرزاد زهساز


68. تأثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی، قدرت انفجاری و چابکی کشتی‌گیران آزادکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-103

سجاد مبصری؛ سلمان جعفری؛ عارف حبیبی ملکی


72. تاثیر تمرینات پیلاتس بر محتوای چربی کبد و آنزیم‌های کبدی در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-56

زیبا کیماسی؛ عباس صادقی؛ حسن پوررضی