تعداد مقالات: 103
51. تبیین مؤلفه‌های هوش سازمانی(OI) در ادارات ورزش و جوانان شمال‌غرب ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 39-33

یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی؛ معصومه اعلمی کشکی


54. تأثیر هشت هفته تمرین پلایومتریک بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی، قدرت انفجاری و چابکی کشتی‌گیران آزادکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-103

سجاد مبصری؛ سلمان جعفری؛ عارف حبیبی ملکی


56. تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین ـ 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 45-52

پروین واعظی؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ جواد طلوعی آذر


57. بررسی ارتباط بین وضعیت واقعی با برآورد ذهنی آمادگی جسمانی در مردان ۱۸ تا ۶۰ ساله

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-53

احسان صفری تربتی؛ حمید محبی؛ هادی روحانی؛ ابوذر جوربنیان


58. نوع ژنوتیپ آلفا اکتنین-3 و تفاوت های عملکرد ورزشى پسران نوجوان غیرورزشکار ارومیه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-53

فریناز فرخ پور؛ فرزاد زهساز


60. مقایسه تاثیر مکمل یاری یوبی کینون بربرخی شاخص های فشار اکسایشی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

علی اوصالی؛ علیرضا رستمی


63. مقایسۀ تأثیر تعدیل تمرین دو مرحله‌ای با تعدیل تمرین تدریجی لاکتات، تستوسترون و کورتیزول سرمی مردان ورزشکار

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 76-88

علی مقدم؛ آقاعلی قاسم نیان؛ احمد آزاد؛ بهزاد غایب لو


69. تاثیر تمرینات پیلاتس بر محتوای چربی کبد و آنزیم‌های کبدی در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-56

زیبا کیماسی؛ عباس صادقی؛ حسن پوررضی


72. تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و دو هفته بی‌تمرینی برICAM-1 و VCAM-1 زنان میانسال

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 89-100

عبدالصالح زر؛ اعظم روئین تن


75. تأثیر مصرف مکمل کافئین بر عملکرد بی‌هوازی و شاخص خستگی در زمان‌های صبح و عصر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 60-67

محمد رحمان رحیمی؛ علی جعفری؛ هادی گل پسندی