کلیدواژه‌ها = تمرین تداومی با شدت متوسط
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح TNF-α و IL-10 سرمی در رت های نر چاق

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 12-12

امیر اکبری؛ حمید محبی؛ موسی خلفی؛ کامیلیا مقدمی