نویسنده = رامین امیر ساسان
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر مقادیر T-AMPK ،p-AMPK و فیبروز بافت قلبی و شاخص‌های گلیسمیک موش‌های دیابتی شده‌ی نر نژاد ویستار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22049/jahssp.2022.27979.1494

سعید دباغ نیکوخصلت؛ رامین امیرساسان؛ مصطفی خانی؛ مرتضی نیک خصال


تاثیر دو مقدار مکمل‌سازی اسیدهای آمینه شاخه‌دار بر پاسخ هورمون‌های آنابولیکی پس از فعالیت مقاومتی سنگین در وزنه‌برداران معلول

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 62-68

10.22049/jassp.2019.26557.1222

رامین امیرساسان؛ علی اصغر رواسی؛ امید میرزاحسینی؛ مصطفی آرمان فر؛ فضل اله قدس حیدری