نویسنده = علی اوصالی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر مکمل یاری یوبی کینون بربرخی شاخص های فشار اکسایشی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

علی اوصالی؛ علیرضا رستمی