نویسنده = یزدان فروتن
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تاثیر دو پروتکل‌ متفاوت گرم کردن کششی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی بازیکنان فوتبال جوان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-21

یزدان فروتن؛ سعید دانشیار؛ مجید زندی